CKL Litomyšl

termály * moře * poznání
Nabídka zájezdů / Pobyty u moře s výlety / ROMANTICKÁ KORSIKA
autobusem

ROMANTICKÁ KORSIKA

foto_000337.jpg

Poznejte překrásný ostrov se špatnou pověstí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík ve své knize „Na ostrově krevní msty". Strmé hory dosahující výšky přes 2 500 m se zde tyčí nad průzračným mořem. Vychutnáte si návštěvy starobylých korsických městeček zasazených v překrásné přírodě i koupání na západním pobřeží. Ostrov, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den: Trajektem  do  BASTIE  na  Korsice. Návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice.
3. den: Dopoledne odpočinek u moře, kde dlouhá písčitá pláž na jedné straně zakončená městečkem a na druhé skalisky s janovskou věží skýtá každému, co žádá. Odpoledne prohlídka městečka PROPRIANO.
4. den: Ráno pro zájemce výlet s turistikou s překrásnou scenerií skalních věží BAVELLA, které patří k nejznámějším atrakcím ostrova. Odpoledne pobyt u moře.
5. den: Koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce návštěva nedalekého proslulého naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
6. den: Návštěva bizarních skal CALANCHE (UNESCO). Po krátké procházce touto pastvou pro oči, kde barevné skalní útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou moře, do nedalekého PORTA, které je jednou z dalších perel Korsiky. Při zpáteční cestě zastávka v Napoleonově městě AJACCIU - navštěva jeho rodného domu s muzeem. Vyvrcholením dne bude vyhlídka od Tour de la Parate na proslulé „Krvavé ostrovy", které byly kdysi útočištěm pirátů. Příjezd zpět v pozdních hodinách.
7. den: Ráno prohlídka „nejkorsičtější" města SARTENE. Z úzkých křivolakých uliček na Vás dýchne duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Dále vyhlášené BONIFACIA - prohlídka města, které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná projížďka lodí pod skalnatými útesy.
8. den: Koupání a pobyt u moře.
9. den: Přístav BASTIA – prohlídka významného přístavního města s širokými třídami a starým centrem. Trajekt, odjezd do ČR.
10. den: Návrat do ČR.


SLEVA FIRST MOMENT 400,- Kč/osoba při zakoupení zájezdu do 16.2.2016 a úhrada 50% zálohy.

 

Číslo zájezdu Termíny Cena
objednat

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, průvodce, trajekty, vstupní a výstupní poplatek, pobytovou taxu, 7x ubytování v chatkách (kuchyňka, 2 ložnice, příslušenství), 7x snídani a 6x večeři (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou).
CENA NEZAHRNUJE: pojištění léčebných výloh a storna 300,- Kč/osoba.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Pardubice, Hradec Králové, Praha, Plzeň.


Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.

Fotogalerie:

Korsika
Korsika
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI