CKL Litomyšl

termály * moře * poznání
Nabídka zájezdů / Poznávací zájezdy / ŘÍM - VĚČNÉ MĚSTO
autobusem

ŘÍM - VĚČNÉ MĚSTO

foto_000294.jpg

Řím, věčné město, i když už dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), přesto zůstává nejúžasnějším městem na světě. Seznámíte se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z dob, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. Vydejte se na cestu za velkými památkami do města turistů - do Říma.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v poledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do Říma, celodenní prohlídka VATIKÁNU - náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátním bazilika sv. Petra, na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo. Možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra očekávání nezklame - Michelangelova Pieta, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, Pinakotéka, Sixtinská kaple s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Andělský hrad - uvnitř hradu je několik působivých komnat a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, je překrásný výhled na Řím.  
3. den: TIVOLI (UNESCO) - letovisko Římanů v období renesance. Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči a fontánami, letní sídlo kardinála Ippolita d´Este, variantně komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře. Odpoledne přejezd do Říma - antické město. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum - symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov a chrámů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.-4. století, císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky  a další.  
4. den: Dokončení prohlídky ŘÍMA. Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s paláci a vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou. Piazza Navona - obrovské oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi - největší římská fontána známá díky Felliniho filmu "La Dolce Vita", Piazza del Popolo s barokními kostely. Zahrady Borghese variantně Villa Borghese s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Boticelliho, Rafaela, Rubense, Tiziana aj. (pro zájemce nutná rezervace předem v CK). Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 
5. den: Příjezd v odpoledních hodinách.

SLEVA FIRST MINUTE 3% při zakoupení zájezdu do 18.3.2016 (max. 300,- Kč/osoba).

Číslo zájezdu Termíny Cena
objednat

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, průvodce, pobytovou taxu, 2x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x polopenzi.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné, fakultativní výlety.
FAKULTATIVNĚ: jednolůžkový pokoj 1.200,- Kč, komplexní cestovní pojištění včetně storna 150,- Kč/osoba, Galeria Borghese 330,- Kč/dospělá osoba, 200,- Kč/osoba 18-25 let, 70,- Kč/osoba do 18 let (nutné nahlásit při rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem, v případě mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě v pokladně), rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590,- Kč/dospělá osoba, 350,- Kč/osoba do 18 let, sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420,- Kč/dospělá osoba, 290,- Kč/osoba 18-25 let, 70,- Kč/osoba do 18 let. 
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250,- Kč/os.)., Ostrava (+500,- Kč/os.), Frýdek-Místek (+500,- Kč/os.), Nový Jičín (+500,- Kč/os.), Hranice (+500,- Kč/os.), Olomouc (+250,- Kč/os.), Trutnov (+400,- Kč/os.), Dvůr Králové nad Labem (+400,- Kč/os.), Náchod (+300,- Kč/os.), Hořice (+150,- Kč/os.), Jaroměř (+150,- Kč/os.), Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová.
V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 4 osoby, svozy se nazjišťují a CK je oprávněna potvrzený transfer zrušit a vrátit peníze za svoz. 

Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.

Fotogalerie:

Řím
Řím
Řím
Tivoli
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI